YENİLENMİŞ AMBALAJ

 
 
Endüstriyel ambalajların yarısından fazlası tehlikeli malların taşınması  için kullanılır ve yeniden tekrar kullanılırlar.
Bu nedenle, bu ambalajlar tehlikeli malların  güvenli bir şekilde taşınmasını gerçekleştirebilmesi için belirli test performanslarını sağlaması gerekmektedir.
Farklı tehlikeli maddeler, farklı performansa sahip ambalajları gerektirebilir.
Ambalajın üzerindeki işaretler  ambalajın sertifikalandırılmış olduğu test performansını göstermektedir.
 
Sıklıkla ambalaj "yenileme " yanlışlıkla ambalaj "geri dönüşüm" olarak ifade edilmektedir.
 "Yenileme - reconditioning "  kullanılmış ambalajın  bir ambalaj olarak yeniden kullanılması için  hazırlanması,  "Geri dönüşüm-recycling ", kullanılmış  ambalajın tamamen farklı bir ürün için  hammade olarak kullanılması için geri dönüştürülmesidir. 
 Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj atıklarından olan variller çeşitli temizleme ve düzeltme işlemlerinden geçirerek ülke ekonomisine tekrar kazandırılmaktadır.
Yenilenmiş ambalajın tekrar tehlikeli madde taşıyabilmesi için UN işaretlemesi alması gerekmektedir.  
Sadece daha önceden kalıcı UN işaretlemesine sahip yenilenmiş ambalajlara  UN işaretlemesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda ambalajın daha önceden yenileme işleminden geçmemiş olması gerekmektedir.
Yenileme işlemi yapan firmanın kalite kontrolü sistemi olmalı ve kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili sürdürülmesini sağlamalıdır.
Ambalaj Yenilenmiş ise, ambalajın tasarımı onaylanmış UN kodundan sonra  aşağıdaki işaretlemeler gelecektir.
/ 1 / 2 / 3 / RL
1: Yenilemenin yürütüldüğü ülke
2: Yenilemenin yürütüldüğü ülkeden sonra onarımı yapan kişinin adı veya yetkili kurum tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları 
3: Yenileme yılının son iki rakamı
R: Yenilendiğini gösteren kod
L: Sızdırmazlık testini başarıyla geçtiğini gösteren kod