BİDON

                                

TÜR

MALZEME

KATEGORİ

KOD

 

  

 

  

 

3BİDOLAR

 A. ÇELİK

Sökülemeye başlık

3A1

Sökülebilir başlık

3A2

 B. ALÜMİYUM

Sökülemeyen başlık

3B1

Sökülebilir başlık

3B2

 H. PLASTİK

Sökülemeyen başlık

3H1

Sökülebilir başlık

3H2

 

ADR/RID/IMDG
Paketleme Grupları
Paketleme grubu I : Çok tehlikeli maddeler
Paketleme grubu II : Orta tehlikeli maddeler
Paketleme grubu III : Az tehlikeli maddeler
 
Ambalajlar kullanılmadan önce her bir ambalaj tasarım türünde testler başarılı ile gerçekleştirilmelidir. Ambalaj tasarım tipi tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, yapım ve ambalaj sekli olarak tanımlanmıştır ancak farklı yüzey işlemleri içerebilir.
 
Kabın maksimum kapasitesi : 3A1,3A2,3B1,3B2,3H1,3H2 – 60 Litre  Litre         
                                                              
Maksimum net kütle : 3A1,3A2,3B1,3B2,3H1,3H2 – 120 kg
 
TESTLER:
 
Katı ve Sıvılar
Düşürme Testi:
Test numunesi sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 6
2 farklı düşürme testine tabi tutulacaktır.
 
İstifleme Testi:
“RID/ADR” sembolü ile işaretli olan torba ve diğer yığın olmayan kompozit ambalajlar (cam, porselen, veya sert çömlek) haricindeki tüm ambalaj tasarım tipleri istifleme testine tabi tutulmalıdır.
Test numunesi sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 3
 
Sızdırmazlık Testi:
Sızdırmazlık Testi, sıvı taşıması düşünülen tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir.
Test numune sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 3
 
İç Basınç (Hidrolik) Testi:
İç Basınç (Hidrolik) Testi, sıvı içermesi düşünülen tüm metal, plastik ve kompozit ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir.
Test numune sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 3