ÜRETİM KONTROLÜ

ÜRETİM KONTROLÜ

 

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılanılan her bir tasarım ambalajın  üretim kalitesi UN İşareti ile Onaylanmış tasarım tipine ve kalitesine eşit olmalıdır.

Bunu sağlamak için Üretim kontrol sisteminde gereken kontroller  yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Bu kontrollerin  yapılması için ilgili ambalajın tip test raporunda belirtilen   nominal değerler  kaydedilmelidir.

Bu kontrollere ilişkin frekanslar ve planlar yazılı talimatlarla kontrol altına alınmalıdır.

 

Ambalajların imalatına başlamadan önce , hammaddeler, yardımcı malzemeler ve yarı mamullerin UN tip onayında belirtilen

izin verilen tasarım tipine karşılık geldiğinden emin olmak için kontrol edilmesi gerekir ve aynı zamanda tedarikçinin hammadde test raporları İle de doğrulanmalıdır.

 

Gelen malların giriş kalite kontrol muayenesi için yöntemler  ve/veya planlar ilgili talimatlarında belirtilmelidir.

Üretim sürecini başlatmadan önce tüm üretim makineleri ve aksesuarları doğru şekilde ayarlandıklarından emin olmak için denetlenir.

Bu amaçla, üretim sürecine ve denetimine katılan personel UN onaylı tasarım  tipine  uygun olarak hazırlanmış  ilgili prosedür ve muayene talimatlarına uygun şekilde çalışmalıdır.

 

Üretim sürecini başlatmadan önce, en az bir ambalaj aşağıdakilere tabi tutulmalıdır:

 

- Onaylanmış tasarım tipi ile karşılaştırma

- Genel dış görünüş

-  Onaylanmış teknik çizimde belirtien ölçülerin kontrolü

- UN işaretinin doğruluğu ve okunabilirliği

- Ambalaj tipine göre kontrol edilmesi gereken diğer teknik kontroller

 

Üretim süreci devam ederken, makineler ve sistemler doğru bir şekilde yerleştirildiğinden ve çalışma talimatlarının gözlemlendiğinden emin olmak için sürekli kontrole  tabi tutulmalıdır.

Kuruluş  ara kontrol ve son kontrole ilişkin tanımlamaları yapmalı ve metodları ilgili  prosedür ve talimatlarda belirtmelidir.

Tehlikeli madde taşımacılığına uygun olarak tasarım tip onayı almış ambalajlar  için belirli periyotlarla tehlikeli madde taşımacılığına uygun UN TİP test programları oluşturulmalı ve ilgili dokumanlarda belirtilmelidir.