BULAŞICI MADDE

 

Bulaşıcı maddeler, bilinen veya makro olarak patojenler ihtiva etmesi beklenen maddelerdir. Patojenler mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, rickettsiae, parazitler, mantarlar dahil) ve insanlarda veya hayvanlarda hastalıklara neden olabilecek prion gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır. 

KATEGORİ A ve KATEGORİ B olarak ikiye ayrılır . 

Kategori A: Maruz kalındığında insan ve hayvanların hayatını tehdit eden, kalıcı sakatlığa veya ölümcül hastalığa yakalanmalarına sebep olan bulaşıcı maddelerdir.Bunlar;

Kategori B:  A kategorisine girmeyen bulaşıcı maddelerdir.

Bu maddelerin taşınmasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar

1. Paketler izole edilmeli, sızıntı veya dökülmeler engellenmelidir.

2. Paketler sıkı, hava geçirmez şekilde lehimlenmelidir.

3. Tank ile taşımada, hava ile temas kesilecek şekilde, tankın her yeri mutlaka lehimlenmelidir..

4.  Bazı maddeler gerektiğinde ısı kontrollü olarak taşınmalıdır.

5. Birkaç istisna dışında bu maddelerin dökme yük olarak taşınmasına kesinlikle müsaade    edilmemelidir.

6. Bu maddeler, insan ve hayvanlardan uzak tutulmalı, en önemlisi de yiyecek, içecek ve hayvan yemleri ile mümkünse aynı araçta taşınmamalıdır.

 

BİYOLOJİK ÜRÜNLER 2 gruba ayrılmıştır:
a) Uygun ulusal otoritelerin gereklerine uygun olarak üretilen ve paketlenen ve nihai paketleme veya dağıtım amacıyla taşınanlar ve tıbbi uzmanlar veya kişiler tarafından kişisel sağlık bakımı için kullanılanlar. Bu gruptaki maddeler Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerine tabi değildir; 
B) (a) bendi kapsamına girmeyen ve bulaşıcı maddelere sahip olduğu bilinen veya mantıklı bir şekilde inanılan ve Kategori A veya Kategori B'ye dahil olma kriterlerini karşılayan maddeler. Bu gruptaki maddeler UN 2814, 2900 veya 3373 , uygun.

 

TIBBİ VEYA KLİNİK ATIKLAR
Kategori A bulaşıcı maddeler içeren tıbbi veya klinik atıklar, BM 2814 veya BM 2900'e uygun olarak atanacaktır. Kategori B'de bulaşıcı maddeleri ihtiva eden tıbbi veya klinik atıklar UN 3291'e tayin edilecektir. Tıbbi veya klinik atıklar Bulaşıcı maddelerin bulunma ihtimalinin düşük olduğu düşünülen tıbbi veya klinik atıklar, UN 3291'e atanacaktır.

Daha önce bulaşıcı maddeler içeren tıbbi veya klinik atıkların temizlenmesi, başka bir sınıfa dahil edilme kriterlerini karşılamadığı sürece Tehlikeli Madde Yönetmeliği hükümlerine tabi değildir. 

Enfeksiyöz maddeler sadece bulaşıcı maddeleri ihtiva edecek şekilde sertifikalandırılmış ambalajlarda paketlenmelidir. 

ADR/RID/IMDG CODE yönetmeliklerinde bölüm 6.3, IATA DGR bölüm 6.5 kapsamında yer alan,  radyoaktif malzeme içeren Sınıf 7 ambalajları hariç, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan sınıf 6.2’ye ait A kategorisi bulaşıcı maddelerin taşınması için kullanılan ambalajlarI UN Belgelendirmesi yapılması gereklidir.

Ambalajın tasarım onayı için ADR/RID/IMDG de belirlenen kriterlere göre performans testlerinden geçmesi gerekmektedir.

  •  Düşürme Testi
  • Delme Testi
  • İstifleme Testi