AMBALAJ TİPLERİ

AMBALAJ NEDİR ?

“Ambalajlama” bir hazne veya birden çok hazne, haznelerin muhafaza ve diğergüvenlik işlevlerini  yapabilmesi için gereken malzemeler veya diğer bileşenler anlamına gelir. 

“Ambalaj”ambalaj veya büyük ambalaj veya IBC ve onun sevkiyat için hazırlanan elemanlarını içeren ambalajlamanın tamamlanmış ürünü anlamına gelir.  

Bu terim iş bu başlıkta tanımlanan gaz haznelerinin yanısıra büyüklükleri,kütleleri veya yapılarından ötürü ambalajlanmadan taşınabilen veya kafeslerde,sandıklarda veya elleçleme cihazlarıyla taşınabilen nesneleri kapsar. Radyoaktif malzemelerin taşınması haricinde, dökme halinde taşınan maddeler veya tanklarda taşınan maddeler için geçerli değildir.

"Kombine paketleme” bir harici ambalajlama içinde, taşımaamacıyla ambalajlanmış bir veya birden çok ambalaj kombinasyonu anlamına gelir;                                                                                        


"Kompozit paketleme (cam, porselen veya çanakçömlek)" iç kısmı cam, porselen veya çömlektürü bir hazneden oluşan ve bir harici ambalajlamaya (metal, tahta, karton, plastik madde, genleşmiş plastik maddeden vb.) sahip ambalajlardır. Birleştirildiğindeayrılmaz bir birim haline gelir ve bu ambalaj tek parçabir şekildedoldurulup, saklanabilir, ayrılabilir ve boşaltılabilir;

"Kompozit paketleme(plastikmalzeme)"içte plastik bir hazne ve harici ambalajlamadan (metal,karton,kontrplak,vb.) oluşur.Birleştirildiğinde ayrılmaz bir birim haline gelen bu ambalaj, tek parça bir şekilde doldurulup, saklanabilir, ayrılabilir ve boşaltılabilir.