Yenilenmiş Ambalaj UN Tip Onayı ve Üretim Kontrol Eğitimi 

 

Eğitimin İçeriği:

 • Tehlikeli Malların Taşınması & Ambalajlanması  İle İlgili Düzenlemelere Genel Bir Bakış 
 • UN – ICAO – IMDG – ADR – RID aralarındaki ilişki
 • Tarafların Sorumlulukları
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması        
 • Tehlikeli Madde Ambalaj Grupları 
 • ADR ye göre yenilenmiş ambalaj tanımı
 • Ambalaj Kodlama  Sistemi
 • Yenilenmiş Ambalaj Kodlama Sistemi
 • Hangi yenilenmiş ambalajlar UN kodu alabilir ?
 • Yenilenmiş Ambalaj Üretim Kontrolü Süreçleri
 • Yenilenmiş Ambalaj Test Süreçleri
 • Uygulama Örnekleri
 • Soru-Cevap

Eğitimin Süresi:

Şirketimiz tarafından öngörülen süre ''1'' gündür. 

Sertifika;

Kurs sonunda katılımcılara eğitim sonunda yapılacak olan sınav sonucuna bağlı olarak (Katılım) veya (Başarı) sertifikası verilecektir.