Metal Ambalajlar UN Tip Onay Testleri Eğitimi

 

Eğitimin İçeriği:

 • Tehlikeli Malların Taşınması & Ambalajlanması  İle İlgili Düzenlemelere Genel Bir Bakış 
 • UN – ICAO – IMDG – ADR – RID aralarındaki ilişki
 • Tarafların Sorumlulukları
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması        
 • Tehlikeli Madde Ambalaj Grupları 
 • Ambalaj Tipleri 
 • Ambalaj Kodlama  Sistemi
 • Tip Testleri Öncesi Hazırlık
 • Katı Malzeme Taşıyacak Metal Ambalajlar İçin Tip Testleri
 • Sıvı  Malzeme Taşıyacak Metal Ambalajlar İçin Tip Testleri
 • Uygulama örnekleri
 • Tip testleri test programı oluşturulması
 • Soru-Cevap

Eğitimin Süresi:

Şirketimiz tarafından öngörülen süre ''1'' gündür. 

Sertifika;

Kurs sonunda katılımcılara eğitim sonunda yapılacak olan sınav sonucuna bağlı olarak (Katılım) veya (Başarı) sertifikası verilecektir.