Tehlikeli Madde Ambalajlarının Doğru Seçimi Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

 • Tehlikeli Malların Taşınması & Ambalajlanması  İle İlgili Düzenlemelere Genel Bir Bakış 

 • UN – ICAO – IMDG – ADR – RID aralarındaki ilişki

 • Tarafların Sorumlulukları

 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması    

 • Tehlikeli Madde Ambalaj Grupları 

 • Ambalaj Kodlamasının anlaşılması

 • Yenilenmiş Ambalaj Kodlama Sisteminin anlaşılması

 • Hangi ürün ambalajım için UN gerekli ?

 • Hangi ürün ambalajım için UN gerekli değil ?

 • Sınırlı miktar taşıma

 • Doğru UN ambalaj seçimi için kriterlerin oluşturulması

Eğitim Süresi;

Şirketimiz tarafından Eğitimi için öngörülen süre (1) gündür.

Eğitim Belgesi;

Eğitim sonunda katılımcılara ''sınav'' sonuçlarına göre  katılım sertifikası veya başarı sertifikası verilecektir.