Mevzuatlara göre tehlikeli malların taşınması için, kullanmak istediğiniz taşıma moduna göre  referans el kitaplarında gösterilen talimatlara uyulması  gerekmektedir. Aşağıda, tehlikeli malların taşınması ile ilgili kitaplarının bir listesi bulunmaktadır. 

Tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili düzenlemeler, el kitabının her basımıyla ilgili güncelleme süreleri aşağıdaki gibidir: 
- Karayolu taşımacılığı   için ADR: her 2 yılda bir (örneğin ADR 2015 - ADR 2017); 
- Demiryolu taşımacılığı için RID: her 2 yılda bir (örneğin RID 2015 - RID 2017); 
- İç sularda taşımacılık  için ADN: her 2 yılda bir (örneğin  ADN 2015- ADN 2017); 
- Denizyolu taşımacılığı için IMDG: her 2 yılda bir (örneğin IMDG 2014 - IMDG 2016); 
- Havayolu taşımacılığı  için ICAO:Her 2 yılda bir (örneğin, ICAO 2014 - ICAO 2016); 
- Havayolu taşımacılığı için IATA: her yıl (örneğin  IATA 2015 - IATA 2016).

 

Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalara Genel Bakış

 

Taşıma Modu

Uluslararası Düzenlemeler

Ulusal Kurallar

Karayolu

ADR

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Demiryolu

RID

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakında Yönetmelik

Denizyolu

IMDG – Code

IMDG – Kod Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Havayolu

IATA – DGR

Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

İç Sularda

ANDR – ADN

Tehlike Madde Yönetmeliği İç Sularda Gemi ile Taşımacılık