KİMYASAL UYUMLULUK

 
Tehlikeli malların taşınması ile ilgili  ADR/RID/IMDG/IATA  kapsamında plastik ambalajların  sıvılarla kimyasal uyumluluğun test edilmesi gerekmektedir.
Sıvılarla kimyasal uyumlulukların yeterli olduğunu test edebilmek için plastik varil veya bidonlar veya plastik iç ambalaja sahip kompozit ambalajlar taşınması planlanan maddelerin test numunelerinin doldurulması ile altı ay süre ile ortam sıcaklığında saklanmalıdır.
 
Bu süreç uzun olduğu için; bu yöntemin tercih edilmediği noktada kimyasal uyumluluk testleri standard sıvılarla yapılarak plastik ambalajın kimyasal uyumluluğu test  edilebilmektedir.
 
 
Standard sıvılar, polietilen üzerinde bozulma süreçlerini temsil eder; çünkü şişme ,gerilme altında çatlama,moleküler degradasyon ve bunların birleşimi gibi nedenlerle yumuşama görülmektedir. Ambalajların yeterli kimyasal uyumluluğu, istenen test numunelerinin ilgili standart sıvılar ile birlikte üç hafta boyunca 40 C de saklanarak onaylanabilir.
Aşağıda belirtilen malzemeler plastik ambalajların içinde taşıyacağı tehlikeli maddeye göre belirlenmektedir.
- Islatma çözeltisi
- Asetik asit 
- Normal butil asetat/normal butil asetatta doymus ı slatma çözeltisi
- Hidrokarbon (beyaz ispirto) karışımlar
- Nitrik asit
- Su